ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมการซื้อขายโดเมน

ทางเลือกที่ปลอดภัยในการซื้อขายชื่อโดเมนออนไลน์

สร้างความมั่นใจว่าผู้ซื้อได้รับชื่อโดเมนที่ต้องการและผู้ขายได้รับชำระเงินค่าชื่อโดเมน

ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขายชื่อโดเมนออนไลน์ บริการ PaySure ให้คุณวางใจได้ PaySure.com ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการหรือที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายจากรัฐบาลและเป็นผู้เก็บรักษาเงินค่าสินค้าในบัญชีของ PaySure.com อันปลอดภัยจนกว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้น ผู้ซื้อจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ชื่อโดเมนที่ตนต้องการ และผู้ขายจะได้รับการชำระเงินอย่างครบถ้วน

วิธีที่ปลอดภัยในการซื้อขายชื่อโดเมนออนไลน์

วิธีการ

 • 1. ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำสัญญาซื้อขายชื่อโดเมน
 • หลังจากลงทะเบียนกับ PaySure.com แล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำสัญญาซื้อขายโดเมน ซึ่งสัญญาจะกำหนดชื่อโดเมนที่คู่สัญญาต้องการซื้อขายและราคา
 • 2. ผู้ซื้อโอนค่าชื่อโดเมนให้ PaySure.com
 • ผู้ซื้อโอนค่าชื่อโดเมนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีของ PaySure.com ที่ปลอดภัย แล้ว PaySure.com จะยืนยันการโอนเงินและแจ้งให้ผู้ขายทราบและเริ่มโอนย้ายชื่อโดเมน วิธีการโอนเงิน และ ระยะเวลา อาจจะแตกต่างกันออกไป
 • 3. ผู้ขายแจ้งถึงการโอนชื่อโดเมน
 • หลังจากผู้ซื้อโอนเงินค่าซื้อโดเมนเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายเตรียมการโอนชื่อโดเมนโดยประสานงานกับผู้รับจดชื่อโดเมน วิธีการโอนชื่อโดเมนอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 • 4. จดชื่อโดเมน
 • การตรวจรับชื่อโดเมนเริ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อได้สิทธิในการจดชื่อโดเมน หรือข้อมูลจาก WHOIS แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล WHOIS ผู้ซื้อยืนยันความเป็นเจ้าของในชื่อโดเมนผ่านทางผู้รับจดชื่อโดเมนและทำการยอมรับชื่อโดเมนนั้นผ่านทางเว็บไซต์ PaySure.com
 • 5. PaySure.com โอนเงินค่าชื่อโดเมนให้ผู้ขาย
 • เมื่อ PaySure.com ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าชื่อโดเมนได้โอนย้ายไปยังผู้ซื้อ และระยะเวลาการตรวจรับชื่อโดเมนได้สิ้นสุดลง ผู้ขายจะได้รับการชำระเงินค่าโดเมนและการซื้อขายเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

  PaySure.com เป็นผู้ให้บริการดูแลผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อแและผู้ขายไว้ใจได้
 • คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ซื้ออย่างไร
 • + PaySure.com จะทำการยืนยันกับผู้ซื้อและ/หรือ ตรวจสอบการฐานข้อมูล WHOIS ว่าชื่อโดเมนได้รับการโอนย้าย
 • + ผู้ขายจะได้ไม่ได้รับการชำระเงินค่าชื่อโดเมนจนกว่าชื่อโดเมนจะถูกโอนย้ายไปยังผู้ซื้อ
 • คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ขายอย่างไร
 • + PaySure.com จะทำการยืนยันกับผู้ขายเมื่อชื่อโดเมนได้รับการโอนย้ายแล้ว
 • + ผู้ขายจะได้รับแจ้งให้โอนย้ายชื่อโดเมนเมื่อ PaySure.com ได้ตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้เตรียมเงินค่าชื่อโดเมนไว้พร้อมแล้ว
 • เริ่มใช้บริการ PaySure

  ลงทะเบียน ที่นี่เพื่อเริ่มใช้บริการ PaySure