ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีใช้ของผู้ซื้อ

1
ผู้ซื้อ และผู้ขาย สมัครสมาชิก https://www.paysure.com/user/register
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
2
ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" PaySure จะส่งอีเมล์ยืนยันตัวตนไปยัง อีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
3
เมื่อท่านสมาชิก Log in เข้าสู่ระบบ PaySure ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้ารายการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
4
กรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ ในรายการ PaySure ปัจจุบัน จะปรากฏรายการที่แสดงสถานะ "รอท่านยอมรับรายการ" เมื่อท่านตรวจสอบแล้วว่าเป็นรายการที่ท่านมีความประสงค์จะสั่งซื้อจริง
ให้กดยอมรับรายการในช่องสถานะรายการ
5
ระบบจะแสดงเงื่อนไขการทำรายการ PaySure รายละเอียดรายการสินค้า พร้อมทั้งข้อตกลงต่างๆ
ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงทำรายการร่วมกัน ท่านควรอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อตกลงและรายการสินค้า จากนั้นให้ท่านกดยอมรับรายการ
6
ระบบจะนำท่านมาสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงินที่ปรากฏ
จากนั้นกด "ยืนยันวิธีการชำระเงิน"
7
เมื่อท่านทำการโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งเวลาโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน จากนั้นทาง PaySure ดำเนินการตรวจสอบต่อไป
8
เมื่อ PaySure ตรวจสอบการชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว หากการชำระเงินถูกต้อง จะทำการแจ้ง
ยืนยันไปยังผู้ขาย เพื่อให้ดำเนินการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ แต่หากการชำระเงินไม่ถูกต้อง รายการซื้อขายสินค้า
จะถูกระงับชั่วคราว และทาง PaySure จะทำการแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบผ่านทาง SMS และ อีเมล์
9
ผู้ขายทำการยืนยันการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ
10
PaySure โอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย สิ้นสุดการทำรายการ