ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
การคำนวณค่าบริการ PaySure
มูลค่ารวมของรายการ: ฿   
ค่าธรรมเนียม PaySure: ฿
ผู้ชำระค่าบริการ PaySure
ผู้ซื้อต้องชำระค่าบริการ ฿
ผู้ขายต้องชำระค่าบริการ ฿

ค่าบริการต่ำสุดเพียง 1% ของราคาขาย

สำหรับผู้ซื้อ

มูลค่าสินค้าในรายการ PaySure
(สินค้า + ค่าขนส่ง)
ค่าบริการ PaySure
1.00 บาท - 100,000.00 บาท 2% (ขั้นต่ำ 50.00 บาท)
100,000.01 บาท - 500,000.00 บาท 1.5%
500,000.01 บาทขึ้นไป 1.0%

สำหรับผู้ขาย

เมื่อขั้นตอนการซื้อขายทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว PaySure.com จะโอนค่าสินค้าไปให้ผู้ขายภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วันเวลาทำการของผู้ดูแลระบบ

การคำนวณค่าบริการการโอนเงิน

รายละเอียดค่าบริการ

ค่าบริการการโอนเงินจะเรียกเก็บจากผู้ซื้อเท่านั้น ค่าบริการถูกคิดจากการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ซึ่งจะสุ่มออกมาเพื่อให้เกิดตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน มีค่าระหว่าง 0.01 – 0.99 ดังนั้น ผู้ซื้อจะเสียค่าบริการในส่วนนี้ไม่เกิน 99 สตางค์ สำหรับเศษสตางค์ที่ถูกคำนวณออกมาให้ไม่ซ้ำกันนี้ จะส่งผลให้ทางPaySure สามารถตรวจสอบและยืนยันการโอนเงินจากผู้ซื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ซื้อจำเป็นต้องโอนเงินให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินบาทและสตางค์ตามที่ระบบ PaySure แจ้ง เพื่อให้ทาง PaySure สามารถตรวจสอบและยืนยันยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีได้อย่างถูกต้อง