ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ถาม/ตอบ

ภาพรวม
จะใช้บริการ PaySure.com ได้อย่างไร?

ขั้นตอนการใช้บริการ PaySure มีกระบวนการ 6 ขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ซื้อ/ผู้ขายตกลงซื้อขาย
  2. ผู้ซื้อ/ผู้ขายสร้างรายการ
  3. ผู้ซื้อชำระเงิน
  4. ผู้ขายส่งสินค้า
  5. ผู้ซื้อตรวจสอบสินค้า
  6. PaySure.com ชำระเงินให้แก่ผู้ขาย
PaySure.com ช่วยปกป้องผู้ขายโดยการตรวจสอบการชำระเงินของผู้ซื้อ และปกป้องผู้ซื้อโดยให้ตรวจสอบสินค้าก่อน PaySure ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ท่านสามารถรับชมวิดีโอวิธีสร้างรายการ PaySure ได้ ที่นี่

ข้อดีของ PaySure คืออะไร?

ข้อดีของ PaySure.com

  - PaySure.com มอบความเชื่อมั่นใจแก่ผู้ซื้อและผู้ขายว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ถูกโกง 100%
  - PaySure.com อนุญาตให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสินค้า/โดเมนเนมก่อนตกลงยอมรับสินค้า/โดเมนเนมได้
  - PaySure.com รับประกันว่าผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อจริง
  - ผู้ซื้อและผู้ขายที่สามารถทำการซื้อขายผ่านอินเตอร์เนตได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบหน้ากัน

PaySure และ PayPal ให้บริการแตกต่างกันอย่างไร?

PayPal ให้บริการชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลบัตรเครดิตให้แก่เว็บไซต์ของผู้ขาย และเป็นวิธีการในการส่งเงินจากผู้โอนไปยังผู้รับวิธีหนึ่ง ประหนึ่งการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน online banking หรือ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

PaySure ให้บริการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการของ PaySure.com จะมั่นใจได้ 100% ว่า ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าหรือโดเมนตามที่ตกลงกันไว้แน่นอน และผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าหรือโดเมนอย่างแน่นอนเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายทำรายการ PaySure ร่วมกัน จะทำการตกลงว่าจะมีระยะเวลาตรวจสอบสินค้าเป็นระยะเวลาเท่าไร ผู้ซื้อต้องทำการชำระสินค้ามายังบัญชีของ PaySure.com ไว้ก่อน ทาง PaySure.com จะแจ้งทางผู้ขายว่าได้รับเงินแล้ว ผู้ขายจึงส่งสินค้าอย่างมั่นใจได้ว่าจะไม่โดนโกงเงินแน่นอน ทาง PaySure.com บังคับให้การส่งสินค้าต้องส่งโดยมีระบบ tracking หรือติดตามสินค้าได้ และเมื่อสินค้าถึงมือผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ถ้าทุกอย่างถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ซื้อยืนยันรับสินค้า ทาง PaySure.com จึงจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ขาย แต่หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ผู้ซื้อสามารถส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขายได้ (ตามแต่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไว้) และทาง PaySure.com จะทำการโอนเงินคืนแก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่โดนโกงที่จะไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

กระบวนการของ PaySure ใช้เวลาเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับ

 1.  ระยะเวลาการตรวจสอบตามที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย
 2.  วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ
 3. เวลาการจัดส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
 4. ตัวเลือกการเบิกจ่ายของผู้ขายที่เลือก โดยทั่วไปส่วนใหญ่การซื้อขายผ่าน PaySure จะใช้เวลา 5 ถึง 20 วัน

PaySure.com ปกป้องฉันได้อย่างไร?

ด้วย PaySure.com ขั้นตอนในการทำธุรกรรมของคุณทุกคนจะตรวจสอบกับการติดตามการพิสูจน์และวิธีการในการตรวจสอบ
วิธีการซื้อได้รับความคุ้มครอง:

วิธีการขายได้รับความคุ้มครอง:

ฉันควรจะใช้ PaySure.com หรือไม่?

บริการที่นำเสนอผ่าน PaySure.com การทำธุรกรรมออนไลน์มากที่สุดการสนับสนุน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนรายการที่สูงขึ้น (สูงกว่า 5,000 บาท) รักษาความปลอดภัยและความไว้วางใจที่ PaySure.com มอบให้ โดยปกติลูกค้าของเราใช้บริการของเราเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายไม่เป็นที่รู้จักกันสำหรับการซื้อสินค้าที่ทำบนเว็บไซต์ประมูล, เว็บไซต์โฆษณาย่อย, ธุรกิจกับธุรกิจเว็บไซต์ e-commerce และร้านค้าออนไลน์

สิ่งใดบ้างที่ท่านสามารถทำการซื้อหรือขายกับบริการ PaySure?

ท่านสามารถใช้บริการ PaySure ของเราในการซื้อขายสินค้าที่จับต้องได้แทบทุกชนิดเช่น รถยนตร์, อุปกรณ์อิเลคโทรนิค และ สินค้าที่จับต้องได้ทั่วไป หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้เช่น โดเมนเนม เป็นต้น PaySure.com จะไม่อนุญาติให้สร้างรายการ PaySure ที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเช่น ยาเสพติด, อาวุธ และ อื่นๆ ตามที่ระบุในกฎหมายของประเทศไทย

มีปัญหาพิเศษที่จะต้องพิจารณาเมื่อจัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาเช่นซอฟต์แวร์หรือสิทธิบัตร?

ใช่ ผู้ขายต้องจัดให้ผู้ซื้อมีเอกสารที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและสิทธิในการถ่ายโอน เอกสารฉบับนี้อาจรวมถึง เอกสารลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คีย์การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและรหัสรูปแบบการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในรูปแบบลิขสิทธิ์จากรัฐบาลและอื่น ๆ
นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ผู้ขายเตรียมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ที่ระบุเฉพาะสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกซื้อขายและมีลายเซ็นของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย บางส่วนของลูกค้าของเรามีทนายความของพวกเขาในการเตรียมเอกสารดังกล่าวถึงแม้ว่านี้อาจไม่จำเป็นในกรณีใดก็ตาม
โปรดทราบว่าบริการชั้นนำไม่สามารถใช้ได้สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา PaySure.com แสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่มต้นของการทำธุรกรรมประเภทนี้คุณเลือกสินค้าทั่วไปและสินค้าไม่มีตามที่ต้องการข้อตกลงการทำธุรกรรม

บริการ PaySure.com มีการจำกัดขนาดของรายการหรือไม่?

ไม่มี แต่กรุณาติดต่อโดยตรง PaySure.com ก่อนที่จะเริ่มการทำธุรกรรมมากกว่าหนึ่งล้านบาท

สนใจบริการที่โปรดปรานนำเสนอผ่าน PaySure.com ทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขาย?

PaySure.com เป็นตัวกลางของบุคคลที่สามที่มั่นใจว่าการทำธุรกรรมที่มีความปลอดภัยและราบรื่นสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

รองรับการซื้อขายระหว่างประเทศหรือไม่?

ใช่ เราสามารถนำเสนอบริการ PaySure ออนไลน์ไปยังต่างประเทศ ส่วนชำระเงินจะต้องให้ในสหสกุลเงินสหรัฐอเมริกาสำหรับการทำธุรกรรม
นอกจากนี้กรุณาติดต่อส่งเอกสารการทำประกันที่คุณได้ทำเผื่อศุลกากรทั้งหมดหน้าที่ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถคาดหวังความล่าช้าในการส่งมอบเนื่องจากการตรวจสอบทางศุลกากร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายระหว่างประเทศ / การสั่งซื้อสินค้ากรุณา

ฉันสามารถใช้บริการ PaySure.com ถึงแม้ว่าฉันไม่ได้เป็นสมาชิก?

ใช้ไม่ได้ แต่ที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองเป็นผู้ใช้มีความปลอดภัยรวดเร็วและฟรี เรารับประกันว่าข้อมูลที่ติดต่อส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกใช้ร่วมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือองค์กรด้านการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากคุณแต่ถ้าคุณเลือกใช้บริการโอนชื่อเราจะส่งต่อข้อมูลผู้ติดต่อของคุณให้กับองค์กรนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อคุณกำหนดเวลาการให้บริการ องค์กรนี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ถ้าฉันมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉันจะติดต่อ PaySure.comได้หรือไม่?

ไม่, PaySure.com คือความเป็นกลางของบุคคลที่สามที่ช่วยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมการประมวลผล เราไม่มีมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจริงถูกขาย ในกรณีส่วนใหญ่ PaySure.com มีความสัมพันธ์ที่ จำกัด มากกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หากผู้ซื้อมีคำถามใด ๆ ที่พวกเขาควรจะติดต่อกับผู้ขายโดยตรง

ความต้องการของระบบ
เงื่อนไขใดที่ท่านต้องมีเพื่อใช้บริการของ PaySure.com?

สิ่งที่ท่านต้องมีได้แก่:

 1. การเข้าถึง Internet
 2. email address
 3. Web Browser ที่รองรับ https

ท่านจำเป็นต้องมี software เฉพาะอันใดในการใช้บริการของ PaySure.com หรือไม่?

ไม่ต้อง ท่านเพียงต้องมี Web Browser

Web browser ใด และ ระบบปฎิบัติการใดที่เรารองรับ?

ท่านเพียงต้องมี web browser ที่รองรับ digital certificate ที่ใช้การเข้ารหัสแบบ 128-bit ที่ทำงานบนระบบปฎิบัติการใดก็ได้

ใช่ เพราะเราใช้ cookie ในการทำงานของระบบ

โดยเราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้กับสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการจัดการกับรายการ PaySure ของท่าน

ทำไมท่านจึงไม่ได้รับอีเมล์จาก PaySure.com?

เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมล์จาก PaySure.com จะไม่ถูกกีดกั้นโดยระบบอีเมล์ของท่าน กรุณาเพิ่มอีเมล์:

เข้าไปใน address book ของท่านด้วย

บัญชี
ท่านสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งาน PaySure ได้อย่างไร?

กดลิงก์ "สมัครสมาชิก" ทางมุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ PaySure.com

ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกแล้ว ท่านต้องทำสิ่งใดต่อ?

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถสร้างรายการ PaySure ได้ทันที โดยการเลือกเมนู สร้างรายการ หลังจากที่ท่านได้ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

จะทำอย่างไรเมื่อท่านลืมรหัสผ่าน?

กดลิงก์ ลืมรหัสผ่าน และทำการกรอกข้อมูลที่ร้องขอ แล้วระบบจะทำการส่งวิธีการกู้คืนรหัสผ่านให้แก่ท่าน

ท่านจะเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้อย่างไร?

ล๊อกอินเข้าสู่ PaySure.com แล้วกดเมนู ข้อมูลส่วนตัว, กดปุ่ม แก้ไข และทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

อะไรคือข้อมูลการชำระเงิน?

ข้อมูลการชำระเงิน คือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านที่ท่านต้องการใช้ในการให้ PaySure.com โอนเงินให้แก่ท่าน โดยชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับท่านเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นได้

การซื้อขาย และบริการ
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการ PaySure ของท่านได้อย่างไร?

ถึงแม้ว่าเราจะให้บริการตรวจสอบสถานะผ่านระบบโทรศัพท์และอีเมล์ แต่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการตรวจสอบสถานะรายการ PaySure ของท่าน หลังจากที่ท่านล๊อกอินเข้าระบบ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดรายการ PaySure ของท่านได้ทั้งหมด

ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการ PaySure ของท่านได้อย่างไร?

เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการทำรายการ PaySure นั้นๆแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่านจะต้องส่งคำขอเข้ามาทางอีเมล์ support@paysure.com เท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่ท่านร้องขอจะต้องได้รับการยืนยันยอมรับจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะยกเลิกการทำธุรกรรมได้อย่างไร

ก่อนที่จะมีข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถยกเลิกการทำรายการโดยคลิกที่ปุ่มยกเลิกบนหน้าจอรายละเอียดการทำรายการ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันรายละเอียดการทำรายการในระยะสัญญา, ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยกเลิกการทำรายการเท่านั้นหากผู้ซื้อไม่ได้ส่งการชำระเงินโดยการส่งอีเมลไปขอ support@paysure.com หลังจากที่เงินค้ำประกันการยกเลิกการทำรายการสามารถทำได้โดย PaySure.com หลังจากที่แจ้งให้ทั้งสองฝ่าย
ผู้ซื้ออาจปฏิเสธการทำรายการในระหว่างระยะเวลาการตรวจสอบหลังจากที่ได้รับรายการ แต่ผู้ซื้อยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้ากลับไปขายและการจ่ายค่าบริการใด ๆผ่าน PaySure

ฉันสามารถใช้บริการของคุณสำหรับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่?

ไม่ได้, PaySure.com ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดการกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการขาย timeshare เจ้าของ

ฉันจะโอนชื่อและการลงทะเบียนของรถได้อย่างไร?

PaySure.com สามารถอำนวยความสะดวกการโอนชื่อและการลงทะเบียนของรถที่ซื้อไปภายในประเทศไทย บริการโอนเงินของเราเริ่มเป็นเพียง $ 199 บวกภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม

PaySure.com ช่วยทำการโอนโดเมนเนทหรือไม่?

ไม่ การโอนโดเมนเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name Registrar) ในการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

ผู้ขายจะถูกร้องขอให้ทำการโอนโดเมนเนมไปให้ผู้ซื้อโดยใช้รายละเอียดของผู้ซื้อที่ปรากฎอยู่ในรายการ PaySure เพื่อให้ PaySure สามารถใช้ข้อมูล WHOIS ในการเริ่ม "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า (หรือ โดเมนเนม)"

หากท่านมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับกระบวนการโอนโดเมนเนม โปรดติดต่อผู้ให้บริการจดโดเมนเนมของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับ "ช่วยเวลาการตรวจสอบสินค้า" โปรดติดต่อ PaySure.com

บริการ PaySure.com ไม่สนับสนุนประเทศอะไร?

PaySure.com ขณะนี้สนับสนุนการทำธุรกรรมจากทั่วโลก แต่มีรายการเล็ก ๆ ของประเทศที่เราไม่สนับสนุนคือ เหล่านี้คือ คิวบา, อินโดนีเซีย, อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม), อิรัก, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอลโดวา, พม่า, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, ซูดาน, ซีเรีย, อุสเบกิสทัน, เยเมน, และซิมบับเว

PaySure.com ให้บริการสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือไม่?

มีการทำธุรกรรมบางอย่างที่เราไม่สนับสนุน เหล่านี้ อาวุธหรืออาวุธปืน เจ้าของ timeshare ทรัพย์สินจริง (อสังหาริมทรัพย์) และสกุลเงิน นอกจากนี้เราอาจดูที่ดุลพินิจของเรา ปฏิเสธที่จะทำรายการที่เรามีเหตุผลที่ม่ได้รับอนุญาตหรือทำตามคนอื่นที่ไม่ใช่คุณ อาจละเมิดกฎหมายใดๆ กฎหรือระเบียบหรือถ้าเรามีเหตุอันสมควรไม่ให้เกียรติใด ๆ

ฉันสามารถทำรายการสำหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิตได้หรือไม่?

ใช่ แต่มีข้อ จำกัด อยู่ เราแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุน PaySure.com ก่อนที่จะเข้าทำรายการวิธีการชำระเงินได้รับการยกเว้นเมื่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มีชีวิตรายการเกี่ยวกับสัตว์ที่มีชีวิตได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะ PaySure.com เมื่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในประเทศไทย

ผู้ขายจำเป็นต้องใช้การถ่ายโอนโดเมนไปยังนายทะเบียนของผู้ซื้อหรือไม่?

ชื่อโดเมนส่วนใหญ่การถ่ายโอนเจ้าของสามารถจะแล้วเสร็จในปัจจุบันที่นายทะเบียนของโดเมน หลังจากที่ผู้ซื้อและควบคุมกำไรออกกองทุน PaySure ผู้ซื้อสามารถโอนโดเมนไปยังนายทะเบียนของทางเลือก แต่ด้วยข้อตกลงที่ผู้ขายโดเมนสามารถโอนไปยังนายทะเบียนได้รับของผู้ซื้อก่อนที่จะมีการเปิดตัวกองทุน
ผู้ซื้อควรปฏิเสธโดเมนบนเว็บไซต์ PaySure.com ถ้าการควบคุมที่ไม่สามารถกำหนดให้สมบูรณ์ได้

PaySure.com รับเงินมัดจำหรือไม่?

ไม่รับ ผู้ซื้อต้องทำการชำระเงินเต็มจำนวนดังที่ปรากฎในรายการ PaySure เท่านั้น

PaySure.com อนุญาติให้ผ่อนชำระเงินในรายการเป็นจำนวนย่อยหลายงวดหรือไม่?

PaySure.com กำหนดให้ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวนดังที่ปรากฎในรายการ PaySure เท่านั้น

ชื่อโดเมน
สิ่งใดบ้างที่ท่านสามารถทำการซื้อหรือขายกับบริการ PaySure?

ท่านสามารถใช้บริการ PaySure ของเราในการซื้อขายสินค้าที่จับต้องได้แทบทุกชนิดเช่น รถยนตร์, อุปกรณ์อิเลคโทรนิค และ สินค้าที่จับต้องได้ทั่วไป หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้เช่น โดเมนเนม เป็นต้น PaySure.com จะไม่อนุญาติให้สร้างรายการ PaySure ที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายเช่น ยาเสพติด, อาวุธ และ อื่นๆ ตามที่ระบุในกฎหมายของประเทศไทย

มีสิ่งใดที่ท่านต้องพิจารณาเป็นพิเศษหรือไม่ในการทำการซื้อขายโดเมนเนม?

มี ก่อนที่ PaySure.com จะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย PaySure.com จะตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนั้นว่าต้องตรงกับข้อมูลของผู้ซื้อ หากข้อมูลชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ซื้อ PaySure.com จะสอบถามผู้ซื้อเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

เราขอแนะนำว่าก่อนการโอนโดเมนเนม ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้ขายเป็นเจ้าของโดเมนเนมนั้นจริงๆ โดยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย กระบวนการตรวจสอบนี้ PaySure.com ไม่มีบริการให้

PaySure.com รองรับการซื้อขายโดเมนเนมทุกนามสกุลทั่วโลกหรือไม่?

ใช่ PaySure.com รองรับการซื้อขายโดเมนเนมในทุก top-level domain (TLD)

เมื่อใดที่โดเมนเนทจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ?

เมื่อ PaySure.com ได้แจ้งกับผู้ขายว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้ว และเงินถูกเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารของ PaySure.com ที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ขายจะทำการโอนโดเมนเนม

กระบวนการโอนโดเมนเนมนั้นจะใช้เวลามากน้อยขึ้นกับ Domain Name Registrar ที่เกี่ยวข้อง การโอนโดเมนเนมอาจต้องใช้ความร่วมมือของทั้งทางผู้ซื้อและผู้ขายด้วยกัน กรุณาติดต่อ Domain Name Registrar ที่ท่านใช้บริการสำหรับรายละเอียดวิธีการในการโอนโดเมนเนม

ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการโอนโดเมนเนม?

เวลาที่ใช้ในการโอนโดเมนเนมขึ้นอยู่กับ Domain Name Registrar แต่ละเจ้า ทั้งต้นทาง และ ปลายทาง เวลาที่ใช้อาจเพียงไม่กี่นาที หรือ นานถึงหกสัปดาห์ได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ขายไม่ทำการโอนโดเมนเนม?

หากผู้ขายไม่ทำการเริ่มการโอนโดเมนเนมไปให้แก่ผู้ซื้อภายใน 10 วัน ผู้ซื้อสามารถส่งคำขอยกเลิกรายการ PaySure มาได้ที่ support@paysure.com หลังจากที่รายการ PaySure ถูกยกเลิกแล้ว เงินค่าสินค้าจะถูกส่งคืนให้แก่ผู้ซื้อ

จะทำเช่นไรหากชื่อของฉันถูกแสดงขึ้นใน WHOIS Database แต่ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบโดเมนเนมให้กับฉัน?

เมื่อเงินค่าโดเมนเนมของผู้ซื้อถูกเก็บไว้กับ PaySure.com อย่างปลอดภัยแล้ว และ ข้อมูลใน WHOIS ของโดเมนเนมนั้นแสดงข้อมูลของท่านแล้ว ช่วงเวลาตรวจสอบสินค้า (โดเมนเนม) จะเริ่มขึ้น ผู้ซื้อควรใช้ช่วงเวลาแห่งการตรวจสอบนี้ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ครอบครองโดเมนเนมนั้นแล้วจริงๆ (เช่นการตรวจสอบ authorization code หรือ username password ที่จำเป็น) ผู้ซื้อสามารถปฎิเสธโดเมนเนมนี้ได้หากผู้ซื้อตรวจพบว่าการโอนโดเมนเนมนั้นมีปัญหาหรือขาดตกบกพร่อง แต่ต้องปฎิเสธก่อนหมด "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า" ถ้าหากท่านพบปัญหาใดหลังจากผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องติดต่อผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name Registrar) เองเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของๆโดเมนเนมนั้นๆ โดย ผู้ให้บริการจดโดเมนเนมสามารถใช้หลักฐานการซื้อขายโดเมนเนมจาก PaySure.com มาใช้ในการพิจารณาปัญหาความเป็นเจ้าของนี้ได้

PaySure.com ช่วยทำการโอนโดเมนเนทหรือไม่?

ไม่ การโอนโดเมนเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name Registrar) ในการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของโดเมนเนม

ผู้ขายจะถูกร้องขอให้ทำการโอนโดเมนเนมไปให้ผู้ซื้อโดยใช้รายละเอียดของผู้ซื้อที่ปรากฎอยู่ในรายการ PaySure เพื่อให้ PaySure สามารถใช้ข้อมูล WHOIS ในการเริ่ม "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า (หรือ โดเมนเนม)"

หากท่านมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับกระบวนการโอนโดเมนเนม โปรดติดต่อผู้ให้บริการจดโดเมนเนมของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับ "ช่วยเวลาการตรวจสอบสินค้า" โปรดติดต่อ PaySure.com

PaySure.com มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม ที่ท่านใช้หรือไม่?

ไม่มี แต่อย่างไรก็ตาม PaySure.com ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการจากผู้ให้บริการจดโดเมนเนมที่ได้รับการรับรองจาก ICANN หรือที่เรียกว่า ICANN accredited registrar ท่านสามารถดูรายการของ ICANN accredited registrar ได้ ที่นี่

การชำระเงิน
ค่าบริการในการใช้บริการ PaySure.com?

เพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินจะถูกคำนวณจากราคาซื้อและระดับการให้บริการที่เลือก (แบบมาตรฐานหรือ Premier) เมื่อต้องการตรวจสอบค่าที่แน่นอนสำหรับการทำธุรกรรมของคุณให้ใช้เครื่องคิดเลขค่าของเรา PaySure

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษี, ค่าธรรมเนียมทางศุลกากร และ ค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ?

ภาษี, ค่าธรรมเนียมทางศุลกากร และ ค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย แต่ผู้ขายเองก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงกับลูกค้าที่จะคิดเงินเพิ่มเติมโดยเพิ่มเข้าไปในส่วนของราคาสินค้าที่ทำการซื้อขายกันเอง

มีช่องทางการชำระเงินใดบ้างที่ PaySure.com รองรับ?

ขณะนี้ PaySure.com มีช่องทางการชำระเงินแบบเดียว คือ การโอนเงินผ่านธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร, ผ่าน ATM หรือ ผ่านระบบ Online Banking

การชำระเงินเข้า PaySure.com ใช้เวลากี่วัน?

ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับธนาคารที่ท่านใช้บริการ และ วิธีในการโอนเงินที่ท่านเลือก (ในบางธนาคารจะให้ท่านเลือกโอนเงินแบบทันที, ภายใน 1 วัน หรือ ภายใน 2 วัน เป็นต้น) โดยปกติแล้ว PaySure.com จะจัดการตรวจสอบและยืนยันเงินที่ท่านโอนเข้ามาในทุกๆวันทำการ

หากท่านเป็นผู้ซื้อ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินให้แก่ PaySure.com?

เงินของท่านจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารอันปลอดภัยของ PaySure.com จนกว่าการทำรายการ PaySure ของท่านจะเสร็จสิ้น

ผู้ขายจะได้รับเงินได้อย่างไร?

PaySure.com จะจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายเมื่อ "ช่วงเวลาตรวจสินค้า" ผ่านพ้นไป "ช่วงเวลาตรวจสินค้า" นี้ถูกกำหนดโดยผ่านการตกลงยินยอมกันของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และ จะหมดไปเมื่อผู้ซื้อทำการยืนยันว่าได้รับสินค้า โดยไม่ปฎิเสธ หรือ ขอคืนสินค้า แต่หากผู้ซื้อไม่ทำการยืนยันการได้รับสินค้าด้วยตัวเอง แต่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนหมด "ช่วงเวลาการตรวจสินค้า" ที่ได้กำหนดไว้ ก็จะถือว่าผู้ซื้อไม่ปฎิเสธสินค้าเช่นกัน

เงินค่าสินค้าจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ขายภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป ของวันที่ รายการ PaySure นั้นเสร็จสิ้น และผ่านการตรวจสอบโดย PaySure.com

PaySure.com ปกป้องท่านจากการกหลอกลวงได้อย่างไร?

PaySure.com มีมาตรการหลายขั้นตอนในการปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง: 1) เงินค่าสินค้าทั้งหมดของผู้ซื้อจะถูกยืนยันว่าอยู่ในมือเราครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่เราจะแจ้งให้ผู้ขายทำการส่งสินค้า, 2) สินค้าทุกชิ้นที่ถูกส่งจะต้องส่งด้วยวิธีการส่งที่สามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ (tracking) เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขายได้ทำการส่งสินค้าจริง และผู้ซื้อได้รับสินค้าจริง, และ 3) หากสินค้าที่ถึงมือผู้รับไม่ตรงตามที่ผู้ขายได้นำเสนอไว้ PaySure ได้ให้โอกาสแก่ผู้ซื้อที่จะทำการคืนสินค้าก่อนที่เงินค่าสินค้าจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ขาย และผู้ซื้อสินค้าก็จะได้รับเงินของตนคืน (หลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ)

หากท่านอาศัยอยู่นอกประเทศไทย มีช่องทางการโอนเงินใดไหมที่ท่านยอมรับ?

หากท่านอาศัยอยู่นอกประเทศไทย ท่านยังคงสามารถทำการส่งเงินมาให้ PaySure.com ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร แต่ต้องเป็นเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ท่านจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหวางประเทศเพิ่มเติม โดยหากท่านอยู่นอกประเทศไทย ท่านต้องทำการติดต่อมายัง PaySure.com ก่อนจึงจะสามารถสร้างรายการ PaySure ได้

ท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าได้อย่างไรหากท่านอาศัยอยู่นอกประเทศไทย?

PaySure.com สามารถโอนเงินระหว่างประเทศให้แก่ท่านได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งท่านจำเป็นต้องติดต่อ PaySure.com เข้ามาโดยตรงก่อนที่จะดำเนินการสร้างรายการ PaySure

ต้องใช้เวลาเท่าใดกว่าผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้า?

เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้า โดยอาจมีการล่าช้ากว่าปกติขึ้นกับกระบวนการในการตรวจสอบรายการของ PaySure.com แต่โดยทั่วไปแล้วค่าสินค้าจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ขายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปนับจาก รายการ PaySure เสร็จสมบูรณ์

PaySure.com รองรับสกุลเงินใดบ้าง

PaySure.com รองรับเงินสกุล บาท ไทย เท่านั้น

การโอนเงินระหว่างประเทศเข้าสู่ PaySure.com มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่?

มี PaySure.com จะทำการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นกับกรณี โดยท่านจำเป็นต้องติดต่อ PaySure.com มาโดยตรงก่อนที่จะดำเนินการสร้างรายการ PaySure

ท่านสามารถส่งเงินเข้ามาเพียงครั้งเดียวสำหรับหลายรายการ PaySure หรือไม่?

ได้ แต่ท่านจำเป็นต้องแจ้ง PaySure.com โดยตรงถึงรายละเอียดการโอนเงินว่าเป็นการชำระค่าสินค้าสำหรับรายการ PaySure ใดบ้าง

PaySure.com จำกัดบัญชีธนาคารที่ผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อใช้งานหรือไม่?

ใช่ PaySure.com จะทำการโอนจ่ายเงินให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ซื้อและผู้ขายที่ชื่อบัญชีตรงกับที่ระบุไว้ในรายการ PaySure เท่านั้น

เหตุใด เมื่อรายการ PaySure ของท่านได้เสร็จสิ้นแล้วแต่เงินยังไม่ถูกจ่ายให้แก่ท่าน? สถานะ "Pending Verfiication" คืออะไร?

เมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันการรับสินค้าแล้ว หรือ "ช่วยเวลาการตรวจสอบสินค้า" ได้หมดไป สถานะของรายการ PaySure นั้นจะแสดงว่า "เสร็จสิ้น" แต่อย่างไรก็ตาม เงินค่าสินค้าจะยังถูกเก็บอยู่กับ PaySure.com จนกว่ารายการ PaySure นั้นจะถูกปิด

PaySure.com จะทำการตรวจสอบรายการ PaySure ของท่านในเวลาทำการเท่านั้น ทีมงาน PaySure.com ของเราจำเป็นต้องทำการตรวจสอบรายการ PaySure ที่เสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยของท่านเองก่อนจะเปลี่ยนสถานะของรายการ PaySure นั้นให้เป็น "ปิด" และเมื่อนั้นเองที่ PaySure.com จะทำการจ่ายเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน

โดยทั่วไปแล้ว PaySure.com จะทำการจ่ายเงินให้แก่ท่านในวันเดียวกัน หรือในวันถัดไป สิ่งที่อาจทำให้การจ่ายเงินให้แก่ท่านล่าช้าได้แก่:

เงินของท่านจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่มีความปลอดภัยสูงของ PaySure.com; PaySure.com พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายอย่างรวดเร็วที่สุด

อย่ารีรอที่จะติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยประการใด

ท่านสามารถจ่ายเงินเป็นจำนวนย่อยหลายรายการสำหรับรายการ PaySure เดียวได้หรือไม่?

ท่านต้องได้รับอนุญาติจาก PaySure.com ก่อน ด้วยการติดต่อเรามาโดยตรง และ ในบางกรณีอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

อะไรคือ "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า", มันเริ่มนับเมื่อใด และ มันสิ้นสุดเมื่อใด?

"ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า" เป็นระยะเวลาที่ตกลงโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นระยะเวลา/ช่วงเวลา ที่ผู้ขายสามารถใช้ในการตรวจสอบสินค้าหรือโดเมนเนมหลังจากได้รับสินค้าไป

ระยะเวลาที่สามารถเลือกได้คือ 1 วัน ถึง 30 วัน โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในช่วงแรกของการสร้างรายการ PaySure "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า" จะเริ่มนับเมื่อสินค้า หรือ โดเมนเนมถูกส่งไปถึงผู้ซื้อแล้ว โดยการยืนยันจาก ระบบติดตามสินค้า (Tracking System) ของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือกใช้ (หรือดูจาก whois database ในกรณีของโดเมนเนม) ผู้ซื้อจำเป็นต้องยอมรับสินค้า หรือ ปฎิเสธสินค้าภายใน "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า" หากผู้ซื้อปฎิเสธสินค้า ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขายภายในเวลา 15 วัน และ เมื่อสินค้าถูกส่งถึงผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะมีเวลา 5 วันในการตรวจสอบสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ช่วงเวลาการตรวจสอบสินค้า" ที่กำหนดนั้นเพียงพอต่อการตรวจสอบของท่าน

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน?

เงินค่าสินค้าจะต้องถูกยืนยันว่าได้รับจาก PaySure.com ก่อนที่ผู้ขายจะทำการส่งสินค้า

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ขายไม่ยอมจัดส่งสินค้า?

เงินของผู้ซื้อจะไม่ถูกจ่ายให้แก่ผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าและยืนยันการรับสินค้า

รายการ PaySure สามารถถูกยกเลิกได้โดยผู้อื่น ที่ไม่ใช่ผู้ซื้อหรือผู้ขายหรือไม่?

สามารถถูกยกเลิกได้โดย PaySure.com เนื่องจากเราทำการตรวจสอบรายการ PaySure อยู่ตลอด และ อาจทำการยกเลิกรายการของท่าน หากตรวจพบว่ารายการของท่านขัดต่อกฎข้อบังคับของเรา และเราอาจยกเลิกรายการของท่านหากเราสงสัยว่าจะมีการหลอกลวงการซื้อขายกันเกิดขึ้น

ใครเป็นผู้จ่ายค่าส่งสินค้า?

ผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้า

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งถึงผู้ซื้อและผู้ซื้อทำการปฎิเสธสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าด้วยตนเอง รวมถึงคืนเงินค่าส่งสินค้าที่ผู้ขายได้ชำระไปด้วยเช่นกัน

การส่งสินค้า
จะเกิดอะไรขึ้นหากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการส่งสินค้า?

ในกรณีที่สินค้าที่ถูกส่งมีความเสียหายเกิดขึ้น (ไม่ว่าจะในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า หรือ ผู้ขายได้รับสินค้าที่ถูกปฎิเสธคืน) ท่านควรล๊อกอินเข้า PaySure.com และกดปุ่มยืนยันการได้รับสินค้า หรือ ปฎิเสธ ก่อน จากนั้นผู้รับสินค้าต้องรีบแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทขนส่งสินค้าในทันที เนื่องจากบริษัทขนส่งบางแห่งมีข้อกำหนดด้านเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการยื่นหลักฐานต่างๆให้กับบริษัทขนส่ง หากท่านได้ทำประกันสินค้าไว้กับบริษัทขนส่งสินค้า และหากการเรียกร้องของท่านถูกทำขึ้นอย่างทันท่วงที ท่านอาจได้เงินค่าส่งสินค้าคืนพร้อมค่าชดเชยความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดขึ้น PaySure.com จะยังคงทำการปกป้องเงินของท่านที่อยู่กับเราในระหว่างที่ท่านทำการติดตามเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งนี้ โปรดระลึกไว้ว่าผู้ที่ได้รับสินค้าที่มีความเสียหาย ไม่ควรทำการส่งสินค้านั้นกลับไปทันทีเพราะโดยทั่วไปจะส่งผลทำให้ท่านผิดเงื่อนไขการประกันของบริษัทขนส่งและท่านจะไม่อาจทำการเรียกร้องค่าเสียหายได้

ท่านควรทำการจัดส่งสินค้าอย่างไร?

เพื่อที่จะให้ PaySure.com สามารถปกป้องทุกฝ่ายได้ PaySure.com บังคับให้สินค้าจะต้องถูกส่งด้วยวิธีการขนส่งใดที่สามารถตรวจสอบ (Track) สถานะของสินค้าได้ผ่านระบบ Online ใน Internet เท่านั้น และผู้ส่งสินค้าจะต้องทำการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ถูกแสดงในรายการ PaySure บนเว็บไซต์ PaySure.com เท่านั้น

ผู้ขายจะต้องทำการส่งสินค้าเมื่อใด?

PaySure.com จะทำการแจ้งผู้ขายให้ทำการส่งสินค้าเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบและยืนยันเงินที่ผู้ซื้อชำระมา ว่าอยู่ในบัญชีธนาคารของ PaySure.com อย่างปลอดภัยแล้วเท่านั้น

หากผู้ซื้อทำการคืนสินค้า ใครจะเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ากลับคืน?

ดังที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการของ PaySure.com หากผู้ซื้อปฎิเสธสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้าคืน

ท่านสามารถใช้บริการใดบ้างในการส่งสินค้า?

PaySure.com มีรายชื่อผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสินค้าจากบริษัทใดก็ได้ที่ท่านต้องการ ตราบเท่าที่บริษัทขนส่งสินค้าเหล่านั้นให้บริการการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าแบบออนไลน์ (Online Tracking)

หากท่านใช้บริการขนส่งจากบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ PaySure.com แนะนำม กรุณาติดต่อ PaySure.com เพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อของบริษัทขนส่งนั้นๆ เพื่อที่เราจะได้ใช้ในการตรวจสอบการส่งสินค้าให้แก่ท่าน

โปรดระลึกไว้ว่า หากท่านไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าที่สามารถติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าแบบออนไลน์ (Online Tracking) ได้ อาจส่งผลให้ใช้เวลานานกว่าที่ควรกว่าที่เงินค่าสินค้าจะถูกจ่ายให้แก่ท่าน

ท่านควรทำประกันในการส่งสินค้าหรือไม่?

แน่นอนที่สุด! สินค้าทุกชิ้นที่ทำการส่งควรมีการทำประกันเต็มราคา หากท่านไม่ทำประกันเต็มราคา นั่นหมายความว่า ท่านอาจสูญเสียเงินของท่านหากสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง หากสินค้าถูกส่งไปยังผู้ซื้อ ผู้ขายต้องเป็นผู้ทำประกัน หากผู้ซื้อทำการส่งสินค้าคืนให้ผู้ขาย ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ทำประกัน

การคืนสินค้า
ผู้ซื้อใช้เวลาเท่าใดในการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ?

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตกลงยินยอมการทำรายการ PaySure ท่านจะต้องเลือกจำนวนวันที่จะใช้ในการตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่ 1 ถึง 30 วัน "ช่วงเวลาในการตรวจสอบสินค้า" เป็นช่วงเวลาที่ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับ หากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้ว และ PaySure.com ได้ยืนยันว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว PaySure.com จะถือว่าผู้ซื้อพอใจกับสินค้าที่ได้รับ และจะทำการชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยอัตโนมัติ

ผู้ซื้อสามารถปฎิเสธสินค้าได้อย่างไร?

ในช่วงเวลาของการตรวจสอบสินค้า ผู้ซื้อสามารถกดปุ่ม "ปฎิเสธสินค้า" ได้ในหน้าแสดงรายการ PaySure ของท่าน เมื่อกดแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายภายในเวลา 15 วัน ด้วยบริการจัดส่งสินค้าที่สามารถติดตามตรวจสถานะของสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Tracking) ได้เท่านั้น PaySure.com จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนและสินค้าอยู่ในสภาพเหมือนตอนก่อนส่งเท่านั้น

ผู้ซื้อสามารถปฎิเสธสินค้าบางรายการได้หรือไม่?

ผู้ซื้อจะต้องทำการกดปุ่ม "ปฎิเสธสินค้า" ในหน้าแสดงรายการ PaySure ภายใน "ช่วงเวลาตรวจสอบสินค้า" หลังจากปฎิเสธแล้ว ผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อถามผู้ขายว่าสามารถอนุญาติให้ผู้ซื้อทำการคืนสินค้าแค่บางส่วนได้หรือไม่ หากผู้ขายอนุญาติ PaySure.com จำเป็นจะต้องได้รับการแจ้งถึงข้อตกลงอันนี้ PaySure.com จะทำการส่งอีเมล์ที่มีหนังสือสัญญาการแก้ไขข้อตกลงไปให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อให้ตอบกลับมาแสดงการยืนยันในข้อตกลง จากนั้น PaySure.com จะทำการคำนวณปรับจำนวนเงิน และ ส่งขั้นตอนในการดำเนินธุรกรรมไปให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ซื้อลืมกดยอมรับสินค้าหรือปฎิเสธสินค้าที่ PaySure.com?

PaySure.com จะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อผ่านพ้น "ช่วงเวลาตรวจสอบสินค้า" ไปแล้ว ตราบใดที่ผู้ซื้อยังไม่ได้กดปุ่มปฎิเสธ และ PaySure.com ได้ทำการยืนยันว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว

โปรดระลึกไว้ว่า PaySure.com ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งการแจ้งเตือนเพียง 48 ชั่วโมงล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ซื้อไม่เข้ามาทำการกดยอมรับสินค้าหรือปฎิเสธสินค้าภายใน "ช่วงเวลาตรวจสอบสินค้า"

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ซื้อไม่พอใจกับสินค้าที่ได้รับ?

ผู้ซื้อมี "ช่วงเวลาในการตรวจสอบสินค้า" (ช่วงเวลานี้ถูกกำหนดตกลงโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) หากผู้ซื้อไม่พึงพอใจกับสินค้า ผู้ซื้อจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืน และ ยืนยันว่าสินค้าอยู่ในสภาพเดิมแล้ว PaySure.com จะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย และค่าส่งสินค้าที่ผู้ขายได้ชำระไป ซึ่งค่าส่งสินค้าที่ผู้ขายจ่ายจะถูกหักออกจากเงินที่ผู้ซื้อได้ทำการส่งมาให้กับ PaySure.com

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการละเมิดข้อตกลงในระหว่างการทำรายการ PaySure? จะทำการแก้ไขข้อพิพาทอย่างไร?

ถ้าหาก PaySure.com ไม่ได้รับหลักฐานยืนยันการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในระยะเวลาที่กำหนด PaySure.com ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการปิดรายการ PaySure นั้น และจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนได้อย่างไร?

ในกรณีที่รายการ PaySure ถูกยกเลิก หรือ มีความจำเป็นต้องคืนเงินบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อ เงินจะถูกคืนให้แก่ผู้ซื้อตามยอดเงินที่ผู้ซื้อได้ทำการชำระให้กับทาง PaySure.com

ความปลอดภัย
บริการต่างๆของ PaySure.com ปลอดภัยหรือไม่?

ปลอดภัยมาก ท่านและรายการ PaySUre ของท่านถูกปกป้องอย่างดีในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินการ ด้วยระบบการบันทึกการกระทำอย่างละเอียด และ กระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

PaySure.com จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปขายให้แก่บริษัทอื่นหรือไม่?

PaySure.com จะไม่มีการนำข้อมูลของท่านไปให้กับบุคคุลอื่นใด หรือ องค์กรอื่นใด

การส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่าน Internet ปลอดภัยหรือไม่?

ปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะมีรายงานที่รู้กันอย่างกว้างขวางในเรื่องการหลอกลวงใน Internet ในหลายปีที่ผ่านมา แต่จากรายงานส่วนใหญ่จะพบว่าการหลอกลวงที่พบนั้นมักเป็นการหลอกโดยใช้วิธีแบบเดิมในการขโมยข้อมูลบัตรเครดิต เช่น โดยการโทรศัพท์หลอกถามข้อมูลบัตรเครดิต, การแอบอ่านจดหมายใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของท่าน และ ตามร้านค้าที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านใช้ตามเว็บไซต์ต่างๆถูกพบเห็นโดยคนจำนวนน้อยกว่าด้วยซ้ำ ดังนั้นจำนวนความเสียหายจึงต่ำกว่า

จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลของท่านกำลังถูกส่งไปยัง PaySure.com อย่างปลอดภัย?

ท่านโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL บน Address Bar ใน Web Browser ของท่าน ขึ้นต้นด้วย "https://" https เป็นเทคโนโลยีในการติดต่อกับ website ต่างๆผ่านการเข้ารหัสขั้นสูงที่สุดเท่าที่จะมีอยู่ใน Web Browser ทุกยี่ห้อ

จะรู้ได้อย่างไรว่าท่านกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์ PaySure.com จริงๆ ไม่ใช่เว็บหลอกลวงที่อื่น?

เราขอแนะนำให้ท่านใช้บริการ PaySure เท่านั้นในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ นักต้มตุ๋นมักใช้คำกล่าวอ้างนานับประการในการหลีกเลี่ยงการใช้บริการ PaySure ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์กับท่าน หากท่านเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นที่มิใช่ PaySure.com นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาท่านไปสู่การถูกหลอกลวง:

เว็บไซต์ที่เลียนแบบ PaySure เพื่อหลอกลวง ทำการหลวงลวงท่านได้อย่างไร?

รายการต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปที่นิยมใช้ในการหลอกลวงท่าน โปรดระลึกไว้ว่ายังมีอีกมากมายหลายวิธีการที่มิจฉาชีพสามารถใช้ในการหลอกลวงท่าน ท่านควรพึงระวังไว้ด้วยว่าบุคคลที่เป็นผู้แนะนำท่านให้รู้จักกับเว็บไซต์ต้มตุ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานต้มตุ๋นด้วย

ผู้ซื้อที่ตกเป็นเหยื่อ

กระบวนการต้มตุ๋นเป็นอย่างไร:

 1. ผู้ขายแนะนำเว็บไซต์ PaySure ปลอมให้แก่ผู้ซื้อ โดยบอกผู้ซื้อว่าให้ใช้บริการนี้เพื่อเป็นการป้องกันผู้ซื้อจากการถูฏหลอก การที่ผู้ขายดูเป็นห่วงเป็นกังวลกับความปลอดภัยของผู้ซื้อมากเป็นพิเศษ มักทำให้ผู้ซื้อลืมระมัดระวังตัว และไว้ใจผู้ขายมากขึ้น
 2. ผู้ซื้อส่งเงินค่าสินค้าให้แก่เว็บไซต์ PaySure ปลอม
 3. ผู้ขาย (หรือ ผู้สมคบคิด) ได้รับเงิน ผู้ขายไม่ได้รับสินค้า

โปรดอ่าน: นักต้มตุ๋นที่เป็นผู้ขายมักทำเว็บไซต์ PaySure ปลอมขึ้นมาหลายเว็บไซต์ หากผู้ซื้อตรวจพบว่าเว็บไซต์ PaySure ปลอมนั้นเป็นเว็บหลอกลวง ผู้ขายจะขอบคุณผู้ซื้อที่ตรวจพบ และจะเสนอเว็บไซต์ PaySure ปลอมอันใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ

ท่านสามารถปกป้องตนเองจากการถูกหลอกลวงได้อย่างไร:

ท่านต้องใช้ PaySure.com เพียงแห่งเดียวในการให้บริการ PaySure เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ของท่าน ห้ามทำการซื้อขายกับบุคลที่แนะนำเว็บไซต์ PaySure ปลอมให้แก่ท่าน

ผู้ขายที่ตกเป็นเหยื่อ

กระบวนการต้มตุ๋นเป็นอย่างไร:

 1. ผู้ซื้อแนะนำเว็บไซต์ PaySure ปลอมให้แก่ผู้ขาย โดยมักระบุว่าเขาจะรู้สึกสบายใจหากทำการซื้อขายผ่านบริการ PaySure ปลอมนั้นเท่านั้น
 2. เว็บไซต์หลอกลวงแห่งนั้นหลอกลวงผู้ขายว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้ว
 3. ผู้ขายถูกหลอกว่าเงินค่าสินค้าอยู่ในที่ๆปลอดภัยแล้ว และทำการส่งของไปให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นมิจฉาชีพ
 4. ผู้ซื้อได้รับสินค้าไปแต่ผู้ขายไม่ได้รับเงินค่าสินค้า

โปรดอ่าน: ผู้ซื้อที่เป็นนักต้มตุ๋นมักมีเว็บไซต์ PaySure ปลอมอยู่หลายเว็บไซต์ สินค้ามักถูกส่งไปยังคนกลาง แล้วคนกลางค่อยส่งสินค้าอีกต่อไปหนึ่งไปให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นมิจฉาชีพ

ท่านสามารถปกป้องต้นเองจากการถูกต้มตุ๋นได้อย่างไร:

ท่านต้องใช้บริการ PaySure จาก PaySure.com เท่านั้นในการสร้างความปลอดภัยให้แก่การซื้อขายสินค้าออนไลน์ของท่าน ห้ามทำการซื้อขายสินค้ากับบุคคลที่แนะนำท่านให้ใช้บริการเว็บไซต์ PaySure ปลอม

การหลอกลวงด้วยการหลอกให้เชื่อแล้วค่อยเปลี่ยนแปลง

กระบวนการต้มตุ๋นเป็นอย่างไร:

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันที่จะใช้บริการของ PaySure.com ของเรา ซึ่งเป็นของแท้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับไปสร้างรายการ PaySure ผ่านเว็บไซต์ต้มตุ๋น โดยกล่าวอ้างว่าเว็บไซต์ต้มตุ๋นแห่งนั้นเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ PaySure.com

การป้องกัน:

ท่านต้องเข้ามายังเว็บไซต์ของเราโดยตรงที่ PaySure.com หรือ www.PaySure.com เท่านั้น ท่านต้องไม่เชื่อผู้หลอกลวงว่ามีผู้ให้บริการ PaySure ที่อื่นที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ PaySure.com ท่านต้องไม่ทำการซื้อขายสินค้ากับบุคคลใดที่แนะนำเว็บไซต์ PaySure ปลอมให้กับท่าน ท่านต้องไม่ดาวน์โหลดไฟล์ใดๆจากเว็บไซต์ PaySure ปลอม หรือ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายการ PaySure ของท่านเพราะนั่นอาจนำ Trojan หรือ Virus มาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้

ท่านควรทำเช่นไรหากพบว่ามีผู้ร้องขอให้ท่านใช้บริการ PaySure จากเว็บไซต์ PaySure ปลอม?

ท่านควรพึงระลึกไว้ว่าบุคคลที่แนะนำเว็บไซต์ PaySure ปลอมให้กับท่านมักจะเป็นผู้สมคบคิดกับกลุ่มมิจฉาชีพ ไม่สำคัญว่าราคาสินค้านั้นจะแสนถูกคุ้มค่าคุ้มราคามากแค่ไหน ขอให้ท่านจงอยู่ให้ห่างจากข้อเสนอนั้น หากท่านดึงดันที่จะทำธุรกรรมนั้น มันมีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
อย่างน้อยที่สุด ท่านควรพึงปฎิบัติดังนี้:

ท่านจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านได้อย่างไรหากท่านได้ทำการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ PaySure ปลอมแล้ว?

หากท่านได้เผลอมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเว็บไซต์ PaySure ปลอมแล้ว ท่านต้องพิจารณาดูให้รอบคอบว่าข้อมูลเหล่านั้นจะสามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้อย่างไรบ้าง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อศึกษาข้อมูลและปรึกษาหาทางแก้ไข

หากท่านได้มอบรหัสผ่านให้กับเว็บไซต์ PaySure ปลอมไป ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านในทุกๆแห่งอื่นที่ท่านมีบัญชีผู้ใช้

หากท่านได้เผลอให้ข้อมูลทางการเงินแก่มิจฉาชีพไป ท่านควรติดต่อสถาบันทางการเงินของท่านอย่างเร็วที่สุดเพื่อขอความชั่วเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น

ท่านสามารถทำสิ่งใดได้บ้างหากท่านตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ PaySure ปลอม?

มีอยู่ 3 สิ่งที่ท่านจะต้องพิจาณา
การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
ท่านโปรดทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น แจ้งบริษัทบัตรเครดิต, ธนาคาร, กรมขนส่งทางบก, หรือ องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้นๆของท่าน
แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจ
แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและลงโทษกลุ่มมิจฉาชีพ และ เพื่อทำการปิดเว็บไซต์หลอกลวงเหล่านั้น การแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรื่องราวการถูกโกงของท่านอาจช่วยในการยื่นเอกสารขอลดหย่อนภาษีให้แก่ท่านได้ (โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีของท่าน)
การเอาเงินคืน หรือ สินค้าคืน
หากท่านได้ทำการส่งสินค้า ท่านต้องรีบติดต่อบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของท่านเผื่อว่าท่านอาจระงับการส่งสินค้าไปยังมิจฉาชีพได้ทัน
หากท่านได้ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้า ท่านต้องรีบติดต่อสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องเผื่อว่าท่านอาจสามารถอายัติยอดเงินนั้นได้ทัน

กลับ
สู่ด้านบน