ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีใช้ของผู้ขาย

1
ผู้ซื้อ และผู้ขาย สมัครสมาชิก https://www.paysure.com/user/register
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
2
ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" PaySure จะส่งอีเมล์ยืนยันตัวตนไปยัง อีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
3
เมื่อท่านสมาชิก Log in เข้าสู่ระบบ PaySure ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้ารายการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
4
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ท่านสร้างรายการที่จะขาย
5
เลือกสถานะของตัวท่านสมาชิกเอง ให้เลือกสถานะเป็น ผู้ขาย
และเลือกประเภทสินค้าที่จะทำการซื้อขายกัน ตอนนี้มีให้เลือก 2 ประเภทคือ โดเมนเนมและ สินค้าทั่วไป
(ในกรณีเลือกเป็นประเภทโดเมน)

5.1 เลือกสถานะเป็น ผู้ขาย

5.2 เลือกประเภทรายการเป็น โดเมน จากนั้นกรอกข้อมูลตามคำอธิบายด้านข้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

5.3 กรณีนี้เป็นชื่อโดเมน ท่านสามารถกรอกโดเมนได้สูงสุด 3 โดเมนต่อ 1 ครั้ง
6
เลือกสถานะของตัวท่านสมาชิกเอง ให้เลือกสถานะเป็น ผู้ขาย
และเลือกประเภทสินค้าที่จะทำการซื้อขายกัน ตอนนี้มีให้เลือก 2 ประเภทคือ โดเมนเนมและ สินค้าทั่วไป
(ในกรณีเลือกเป็นประเภทสินค้าทั่วไป)

6.1 เลือกสถานะเป็น ผู้ขาย

6.2 เลือกประเภทรายการเป็น สินค้าทั่วไป จากนั้นกรอกข้อมูลตามคำอธิบายด้านข้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามที่ตกลงกัน
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

6.3 กรอกรายละเอียดสินค้าและราคาที่ต้องการขาย
7
ตรวจสอบรายการและรายละเอียดสินค้า เมื่อถูกต้อง กดยืนยันการสร้างรายการ
กดยืนยันการสร้างรายการ
รอผู้ซื้อ กดยอมรับรายการที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลง การซื้อขายระหว่างกัน
8
รอ PaySure ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินที่มีการโอนเข้ามาจริงตามที่ผู้ซื้อแจ้งเข้ามาในระบบ PaySure ถ้าหากมีการโอนเงินจากผู้ซื้อแล้ว ระบบ PaySure จะแจ้งไปยังผู้ขายว่ามียอดเงินเข้ามาตามจำนวน และเลือกบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินค่าสินค้าจาก PaySure
9
ผู้ขายทำการยืนยันการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อ
10
ผู้ซื้อยืนยันได้รับสินค้าจากผู้ขาย (ถ้าครบกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ถ้าผู้ซื้อไม่มายืนยันการรับสินค้า PaySure จะถือว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว และจะทำการโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย)
11
PaySure โอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย สิ้นสุดการทำรายการ