ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ PaySure แนะนำ

ท่านควรใช้บริการจัดส่งสินค้า และ ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม ตามที่ PaySure แนะนำ ดังรายการด้านล่างนี้ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและมั่นคง จะทำให้การทำการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และ โดเมนเนมของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากปัญหา:

บริษัทจัดส่งสินค้าที่ PaySure แนะนำ

ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS
URL: http://www.thailandpost.co.th
โทรศัพท์: 02-831-3131
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

DHL Express
URL: http://www.dhl.co.th
โทรศัพท์: 02-345-5000
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

Federal Express
URL: http://www.fedex.com
โทรศัพท์: 1800-236-236
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

TNT Express
URL: http://www.tnt.com/
โทรศัพท์: 02-250-8850
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ PaySure แนะนำ

Go Daddy
URL: http://www.godaddy.com
โทรศัพท์: +1-480-505-8877
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

DotArai
URL: http://www.dotarai.co.th
โทรศัพท์: 0-2564-8038
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

Network Solutions
URL: http://www.networksolutions.com
โทรศัพท์: +1-570-708-8788
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

Dotster
URL: http://www.dotster.com
โทรศัพท์: +1-360-253-2210
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี

Register.com
URL: http://www.register.com
โทรศัพท์: +1-800-899-9724
ระบบตรวจสอบออนไลน์: มี