ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่อง

ข้อมูลส่วนบุคคล
:
ในการใช้ งานระบบ PaySure.com ข้อมูลการทำรายการของท่าน, การแจ้งเตือน และข่าวสาร จะถูกส่งไปยัง ที่อยู่อีเมล์ ที่ท่านได้ใช้ลงทะเบียน ท่านจึงจำเป็นต้องกรอก ที่อยู่อีเมล์ ที่ใช้งานอยู่จริงให้ถูกต้อง
:
:
:
:
ขัอมูลทั่วไป
:
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
:
ท่านจำเป็นต้องใช้ รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน PaySure.com ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ โดยรหัสผ่านของท่านต้องมีความยาวระหว่าง 6-12 อักขระ
: